BLUE GATE ANTWERP

 

BLUE GATE ANTWERP is het bedrijvenpark van de toekomst en het komt aan de rechtoever van de Schelde op Antwerpen-Zuid.

De oude havensite Petroleum Zuid eens gedurende 60 jaar de grootste petroleumhaven van Europa zal worden uitgebouwd tot het duurzame bedrijvenpark Blue Gate Antwerp.

 

Op 22 mei 2014 gaf de Vlaamse minister-president Kris Peeters de symbolische eerste padesteek voor een nieuwe site: met een reuze knipschaar werd een deel van het gebinte van oude hangars doorgeknipt.

 

Petroleum Zuid raakte de laatste decennia meer en meer in onbruik.

Het Vlaams Gewest en de Stad Antwerpen, samen met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), Participatiemaatschappij Vlaanderen, AG Vespa en Ondernemen & Stadsmarketing / Werk en Economie, maakten een Masterplan om deze site te saneren en om te vormen tot het duurzame Blue Gate Antwerp.

 

Met haar 63 ha ruimte staat Blue Gate Antwerp voor onderzoek en ontwikkeling, innovatieve productie en slimme logistiek.

 

Tegelijkertijd zal de kaaimuur op Sigmahoogte worden gebracht, zijnde 9.25 m boven TAW (10 m boven LAT).

Een deel van de oevermuur zal uitgebouwd worden tot laad- en loskade ter bevoorrading van de site.

Met een omzet van naar schatting 220000 ton goederen per jaar betekent dit 9000 vrachtwagens minder door of langs Antwerpen.

 

SLIMME LOGISTIEK

 

Een zone van 13 ha zal benut worden voor logistieke bedrijvigheid, met  vooral logistieke activiteiten met een toegevoegde waarde, zoals bv bundelen, labelen of monteren van goederen.

Hierdoor wordt Blue Gate Antwerp een locatie voor nieuwe innovatieve logistiek.

 

In die optiek wordt er vooreerst gemikt op binnenstedelijk distributie.

Zo dacht men het transport van gepalletiseerde goederen te verschuiven van weg naar waterweg.

Een eerste concrete toepassing zou kunnen zijn de aanvoer van materiaal voor de heraanleg van de Scheldekaaien.

 

Op die manier hoopt men de nodige kennis te vergaren om soortelijke projecten ook elders in Europa toe te passen.

Veel Europese steden kampen met logistieke en mobiliteitsproblemen: de oplossing zou zijn om meer aandacht te geven aan de stadsdistributie via de waterweg: dit zegt ir. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder bij W&Z.

 

De nieuwe kade zal normaal gezien klaar zijn tegen midden 2015 met een kostenplaatje van 7,5 miljoen Euro.

 

De voorzitter van Blue Gate Antwerp is Philip Heylen, schepen in Antwerpen.

 

Websites: www.wenz.be en www.bluegateantwerp.eu.

 

Tekst en fotos: Georges JANSSENS

 

 DSC08453

 Kris Peeters, Vlaams minister-president, in de reuze snijmachine.

 

DSC08445

Met het symbolisch doorknippen van de oud gebinte kunnen de werken starten.

 

DSC08461

De gehelmde prominenten: vlnr. ir. Wim Dauwe (W&Z en Sigmaplan), ir. Leo Clinckers (W&Z), Albert Absilis (W&Z), Koen Kennis (schepen Stad Antwerpen), Rob Van de Velde (Schepen Stad Antwerpen), Kris Peeters (Vlaams minister-president), Mark Van Peel (havenschepen Stad Antwerpen)

 

DSC08432_edited.jpgDSC08434_edited.jpgDSC08438_edited.jpg

Het spreekgestoelte: Marc Van Peel, Leo Clinckers, Kris Peeters

 

DSC08442 

Aandachtige toehoorders !