NIEUWE KADE OP DE ZEESCHELDE IN HEMIKSEM

 

In aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters werd op 13 mei 2014 in Hemiksem de eerste heipaal in de Schelde geslagen voor een nieuwe kaaimuur van 112 meter lang.

 

De teloorgegane site van de cementfebriek Van den Heuvel aan de Herbekestraat in Hemiksem naast de De Nieuwe Scheldewerven Hemiksem, krijgt hierdoor een nieuwe boost.

 

400.000 ton zand en grint

 

De firma Jacobs Beton/AZR van Sint-Katelijne-Waver zal de aanlegplaats gebruiken om haar transporten op een duurzame wijze te organiseren.

Geraamd wordt dat deze kade een jaaromzet zal krijgen van ongeveer 400.000 ton.

De aanlegkade komt in diepwater zodat ook coasters eventueel kunnen aanleggen.

 

Jacobs Beton gaat hiervoor in zee met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z).

Deze waterwegbeheerder gaf nu opdracht aan Artes Roegiers om het oude kaaiplateau te verwijderen en te vervangen door een nieuwe laad- en loskade.

 

SIGMA-plan tegen overstromingen

 

Tegelijkertijd zal men van de gelegenheid gebruik maken om het geactualiseerd Sigmaplan toe te passen en de kaaimuur te verhogen naar Sigmahoogte van 8,35 m TAW ofte 9.00 m LAT.

Hierdoor wordt de industriezone Hemiksem en de wijdere omgeving beter beschermd tegen mogelijke overstromingen.

 

Het kaaimuurproject zal 556.000 EUR kosten en wordt voor 80 % gedragen door W&Z ; de rest is voor Jacobs Beton/AZR.

 

Het kaaimurenprogramma dat in 1998 werd opgestart heeft intussentijd al 175 bedrijven de stap doen zetten naar watergebonden transporten.

Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor het milieu en de mobiliteit in Vlaanderen, maar zal ook de scheepvaart als transportmiddel bevorderen.

 

Tekst en fotos: Georges Janssens

 

 

 

Rode knop indrukken om het startsein te geven voor de heimachine op een ponton op de Schelde: vlnr Kris Peeters, minister-president Kurt Jacobs, Jacobs Beton Luc Bouckaert, burgemeester Hemiksem Albert Absilis, voorzitter W&Z.

 

Met veel kabaal en rook begint de heimachine van Artes-Roegiers haar werk

 

De gehelmde prominenten: Ir. Wim Dauwe, W&Z Leo Clinckers, W&Z Albert Absilis, W&Z Luc Bouckaert, burgemeester Hemiksem Kris Peeters, minister-president
Kurt Jacobs, Jacobs Beton Wim Lammertyn, AZR Erik Jacobs, Jacobs Beton.