AFMEREN AAN DE SINT-ANNASTEIGER VOORTAAN VERBODEN ?

 

Op 1 september 2012

Op 7 september 2012

Op 9 september 2012

 

 

Dubbelzinnige signalisatie op de Sint-Annasteiger of Palingplaatsteiger op de Beneden-Zeeschelde te Antwerpen !

 

Op de steiger Palingplaat gelegen aan de linkeroever van de Schelde ter hoogte van Sint-Annastrand en tegenover de Kattendijksluis en Royerssluis, zijn een aantal borden aangebracht waarschijnlijk door de waterwegbeheerder Afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal.

 

Op het ponton of Palingplaatsteiger staat zowel aan de rivierzijde als aan de oeverzijde aan beide uiteinden (stroomopwaarts en stroomafwaarts) een bord met een doorstreepte letter P (Cevni A.5-bord "Verboden ligplaats te nemen")  met aangehechte pijl naar elkaar gericht.  Het aanmeren of vastmaken aan deze steiger is dus verboden.

 

 

DSC03124

DSC03119

Borden op de Palingplaatsteiger stroomafwaarts en stroomopwaarts zowel aan rivierzijde als aan oeverzijde.

 

Maar ter "verduidelijking" zijn er nog borden met tekst bijgeplaatst.  Zo zien we een bord op een leuning vastgemaakt aan de oeverzijde van de steiger en dit aan beide kanten van de oeververbinding: "UITGEZONDERD PASSAGIERSVAART AANLEGGEN MAX. 2 H.".  Als deze beide borden voor uitzondering dienen mogen dus uitsluitend passagiersschepen aanleggen aan de oeverzijde en dit in beperking van tijd van 2 uur als de franstalige H hier uur betekent.

 

Eťn van de twee borden aan de oeverzijde bevestigd aan een leuning.

 

Juist naast de oeververbinding op de steiger staat er nog een groot bord naar de rivierzijde gericht met een grote hoeveelheid tekst die vanop de rivier moeilijk leesbaar is zonder dat men vastmaakt aan de steiger.  De plaat heeft een titel verwijzende naar de uitgever ervan, nl. "Waterwegen en Zeekanaal - Weg van Water".

 

Volgens deze plaat is een aanmeerreglement uitgevaardigd voor de steiger Palingplaat (nvdr volgens het BAZ bericht 1/15 reglement van 16/04/2008 en gewijzigd 17/11/2011). Het scheepvaartbericht 2011/0752/00 (WenZ) 2011-11-08, 15:32, maakt er ook melding van maar had 2011-11-30 als vervaldag.

 

Er staat op dat aanmeren voor Beroepsvaart verboden is. 

 

Passagiersvaart mag over de hele lengte aanmeren aan de rivierzijde:

-enkel in- en ontschepen van passagiers, max. 6 uur.

-maximale toegelaten aanmeerbreedte 15 meter wat een beperking geeft op het Politiereglement Beneden-Zeeschelde (cfr: Afdeling III. Meren van schepen - Artikel 7 - ß 8. De aan de ponton van de linkeroever (oud Sint-Annaveer) gemeerde schepen mogen niet meer dan 20 m breedte, gerekend vanaf de stroomwaartse rand van de ponton tot en met het buitenste schip, in beslag nemen.).

-overnachten op de steiger is enkel toegelaten mits het aanvragen en het bekomen van een schriftelijke toelating van de afdeling Zeeschelde.

 

Pleziervaart kan aanleggen aan de rivierzijde enkel als wachtplaats voor de Kattendijksluis en max. 6 uur ; aan de oeverzijde over de gehele lengte te gebruiken als passantensteiger max. 18 uur met een maximale aanmeerbreedte niet breder dan aangegeven op de loopbrug. 

 

Op de plaat onderaan staat ook nog dat indien het bord 'aanleggen verboden' wordt getoond, mag de steiger niet worden gebruikt.  Uitzonderingen op dit reglement worden enkel toegestaan door de Afdeling Zeeschelde 03.224.67.11 of 03.451.30.88 (dit laatste nummer blijkt niet te bestaan).

 

Vermits op de steiger het bord 'aanleggen verboden' voor de volledige steiger wordt getoond is aanleggen aan deze steiger dus steeds verboden voor iedereen behalve dan de permanente uitzondering aan de oeverzijde gegeven aan de passagiersvaart voor maximum 2 uur volgens het uitgehangen bord.

 

Pleziervaarders mogen dus niet aanleggen aan de steiger mits een toelating van de afdeling Zeeschelde.  Het telefoonnummer 03.224.67.11 is slechts bereikbaar tijdens de werkuren op weekdagen.  Een antwoordapparaat verwijst dan naar een ander nummer 09.253.94.71 van Ris Evergem dat 24/24 en 7/7 bereikbaar is.   Als men dit laatste nummer opbelt dan heeft men nog nooit van de steiger Palingplaat gehoord noch van het aanmeerreglement terzake.

 

Besluit: de Palingplaatsteiger lijkt taboe te zijn voor de waterweggebruikers.  Wordt opgevolgd.

 

Tekst en foto's: Georges Janssens (01/09/2012).

 

 

In een telefonische reactie van de Afdeling Zeeschelde zegt men dat er actie zal genomen worden om de onduidelijkheden weg te werken. (06/09/2012)

We stelden ook vast dat Scheldeloodsen en lesgevers aan de Antwerpse Zeevaartschool reageerden naar de officiŽle instanties.(07/09/2012)

 

 

Onze interventie had succes...

 

Inderdaad moeten we aangeven dat de afdeling Zeeschelde wel erg snel heeft gereageerd en quasi onmiddellijk nieuwe borden heeft aangebracht op de Palingplaatsteiger.

 

DSC03183

DSC03181

Nieuwe toegevoegde borden aan rivierzijde van de Palingplaatsteiger

 

DSC03182

DSC03184

Nieuwe toegevoegde borden aan oeverrzijde van de Palingplaatsteiger

 

DSC03185

Voor het aanmeerreglement werden twee borden bijgeplaats

 

De borden "UITGEZONDERD PASSAGIERSVAART AANLEGGEN MAX. 2 H" aan de oeverzijden zijn verwijderd.Ze zijn vervangen door borden onderaan het A5-bord met de melding "UITGEZONDERD PLEZIERVAART MAX 18 UUR".†† Pleziervaarders kunnen dus aanleggen aan de oeverzijde van de steiger en er maximum 18 uur blijven liggen.

 

Aan de rivierzijde is de steiger voorbehouden volgens de stipulaties van het reglement voor maximum 6 uur voor passagiersvaart en ook maximum 6 uur de pleziervaarders als wachtplaats voor de Kattendijksluis.

 

We hadden natuurlijk liever gezien dat de rivierzijde door pleziervaarders kon gebruikt worden als wachtplaats voor de Kattendijksluis, Royerssluis en Jachthaven Linkeroever.

 

Ook blijven we de contradictie vaststellen tussen het aanmeerreglement en het Politiereglement Beneden Zeeschelde waar de aanmeerbreedte aan de rivierzijde beperkt wordt tot respectievelijk 15 en 20 meter.

 

We moeten echter wel toegeven dat "Waterwegen en Zeekanaal" haar best heeft gedaan om de verkeerde signalisatie snel te veranderen.

 

Tekst en foto's: Georges Janssens (09/09/2012).