De virtuele AIS tonnen* komen eraan…

 

In een zopas verschenen BASS bericht wordt gemeld dat de eerste virtuele AIS tonnen worden “uitgelegd”: ze worden wel op de AIS/ECDIS schermen weergegeven maar zijn in werkelijkheid niet in het vaarwater terug te vinden.

 

Deze nieuwe virtuele betonning zal gebruikt worden op plaatsen waar het praktisch niet mogelijk is om tonnen te leggen wegens stroming, steilen geulwanden, enz..

 

Diegenen die het eens in de praktijk willen gaan uitproberen kunnen dit in de Geul van de Walvisstaart.

 

Het gebruik van de Geul van de Walvisstaart is een aanrader voor watersporters omdat ze zo bij een rondje Walcheren op zee het drukke Oostgat en Deurloo kunnen vermijden. 

Het is er rustiger varen en zeker als voornoemde vaarwaters aan lagerwal liggen bij westelijke winden.

 

De Geul is betond met uitsluitend rode boeien en de boeien GvW2 – GvW4 – GvW6 zijn zopas iets verplaatst.

Het vaarwater is bij laagwater overal minstens 5 meter diep en geeft een veilige vaarstrook aan van 250 meter uit de boeien gemeten.

 

Door het leggen van nieuwe virtuele groene AIS boeien kan het vaarwater op sommige plaatsen heel wat breder worden: een interessant item als men moet opkruisen met een zeilboot.

 

Die nieuwe AIS boeien zijn GvW1 – GvW3 – GvW5 : onpare nummering en dus groene boeien. 

 

Zij die geen AIS apparatuur hebben kunnen de virtuele boeien op hun kaarten aanbrengen.

 

GvW1            groene  AISton:             51° 30’,006  N        003° 21’,504  E
GvW3            groene  AISton:             51° 29’,848  N        003° 22’,634  E
GvW5            groene  AISton:             51° 29’,300  N        003° 23’,730  E

 

Zie ook BASS berichten 2014/0073 en 2014/0084.

http://www.vts-scheldt.be/  of   http://www.yachtweb.be/

 

084 bijlage 1 - GvdW West.pdf

084 bijlage 2 - GvdW Oost.pdf

Update 1800 kaart augustus 2014

 

Tekst: Georges Janssens

 

 

*  Virtuele AIS boei = AtoN (Aid to Navigation)  als officiële benaming

 

 

 

Purpose of Virtual Aid

Definition

ENC Portrayal

Paper Chart Portrayal

North Cardinal

A virtual object that indicates navigable water lies northwards

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image004.png

VATON_North

East Cardinal

A virtual object that indicates navigable water lies eastwards

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image008.png

VATON_East

South Cardinal

A virtual object that indicates navigable water lies southwards

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image012.png

VATON_South

West Cardinal

A virtual object that indicates navigable water lies westwards

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image016.png

VATON_West

Port lateral
(IALA A)

A virtual object marking the port side of a channel

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image020.png

VATON_Can

Starboard Lateral
(IALA A)

A virtual object marking the starboard side of a channel

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image024.png

VATON_Nun

Port lateral
(IALA B)

A virtual object marking the port side of a channel

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image028.png

VATON_Can

Starboard Lateral
(IALA B)

A virtual object marking the starboard side of a channel

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image031.png

VATON_Nun

Isolated Danger

A virtual object marking an isolated danger

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image034.png

VATON_Danger

Safe Water

A virtual object marking safe water

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image038.png

VATON_Safe

Special Purpose

A virtual object used to mark an area or feature referred to in nautical documents

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image042.png

VATON_X

Emergency Wreck Marking

A virtual object marking a wreck

http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/updates/ais_aton_clip_image042_0000.png

VATON_Cross