KATTENDIJKSLUIS - ANTWERPEN

 

Zwanezang....

Op 26 september 2011 werd de 150 jaar oude sluis, Kattendijksluis op het Eilandje in Antwerpen, opnieuw in ere hersteld en in gebruik genomen, maar op 23 november 2011 al buiten werking gesteld (zie scheepvaartberichten hieronder). 

Even terug in gebruik vanaf 10 juli 2012 en dan weer buiten gebruik vanaf 30 oktober 2012. 

Op 1 juni 2013 terug in gebruik !!! 

En dan weer op 5 december 2013 weerom herstelwerkzaamheden !!!

09 juni 2014 : Geen bediening Kattendijksluis wegens rolbrug kapot tengevolge van onweders

10-11 juni 2014 : Geen bediening Kattendijksluis en ook geen doorvaart Kattendijkdok en Willemdok: werkzaamheden Siberiabrug !

12 juni 2014 : De Kattendijksluis kan terug gebruikt worden…

01 september 2014 : Een brugventiel heeft schade opgelopen en de sluis is vanaf heden voor meerdere dagen buiten gebruik.

12 september 2014 : Weerom problemen met de brug en sluis buiten gebruik ; techniekers proberen het euvel snel op te lossen.

22 juni 2015 : Voor onbepaalde tijd buiten gebruik !  Terug in gebruik op 24 juni 2015.

01 juli 2015 : Waarschijnlijk tengevolge van een aanvaring met een binnendeur: voor onbepaalde tijd buiten gebruik.

03 juli 2015 : om 17u30 terug in gebruik.

03 september 2015 : buiten gebruik van 06u00 tot 17u23

24 september 2015 : van 13u00 tot 23u00 geen bediening rolbrug wegens evenement

14 oktober 2015 : buiten gebruik voor onderhoud tot en met 16/10/2015

 

 

 

KATTENDIJKSLUIS BUITEN GEBRUIK...

Tekst en fotos : Georges Janssens

 

Opvolging : oktober 2015 (klik hier)

Opvolging : september 2015 (klik hier)

Opvolging : juli 2015 (klik hier)

Opvolging : juni 2015 (klik hier)

Opvolging : september 2014 (klik hier)

Opvolging : juni 2014 (klik hier)

Opvolging : december 2013 (klik hier

Opvolging : mei 2013 (klik hier)

Opvolging : oktober 2012 (klik hier)

Opvolging : juli 2012 (klik hier)

Opvolging : juni 2012 (klik hier)

Opvolging : mei 2012 (klik hier)

Opvolging : maart 2012 (klik hier)

 

Ingevolge een bedieningsfout in november 2011 bij het sluiten van de buitensluisdeuren (vloeddeuren) is een beschadiging opgetreden van de sluisdeurbevestigingen en de sluismuren.

 

Om dit heuvel te kunnen verhelpen zouden voor de herstelling die sluisdeuren moeten uitgenomen worden.

 

Volgens de gecontacteerde instanties hierover zou dit tegen het bouwverlof in juli 2012 kunnen opgelost zijn.  Er wordt aan gewerkt zegt men.  Verder willen ze over dit heikel probleem niet veel kwijt.

 

Nochtans volgens door ons ter plaatse opgedane bevindingen lijkt er niet veel aan de deuren te worden gewerkt.

 

Om de deuren te kunnen verwijderen en de achterliggende sluis en dokken te vrijwaren van overstroming bij hoogwater, lijkt het noodzakelijk dat een dam of afsluiter wordt geplaatst voor de deuren.

 

Vermits hiervoor geen enkele practische voorziening ter plaatse is, zal die afsluiter waarschijnlijk nog eerst moeten worden gebouwd. 

 

Zodoende zien we hier geen goede vooruitzichten voor de haalbaarheid van de geplande termijn.

 

Wordt opgevolgd (maart 2012).

 

Vloeddeuren Kattendijksluis (13/03/2012)

 

 

REACTIE VAN WATERWEGEN EN ZEEKANAAL (09/05/2012):

 

De schade aan de Kattendijksluis vergt ook een herstel van de vloeddeuren.

Door de schade aan deze sluisdeuren was het noodzakelijk om de Kattendijksluis buiten dienst te stellen.

 

Er is na het gebeuren, direct gestart met een onderzoek hoe de schade kan hersteld worden. Een goede voorbereiding van deze  werken is noodzakelijk.

-Om de vloeddeuren te kunnen herstellen moeten er een aantal voorbereidende maatregelen genomen worden. De vloeddeuren vormen immers de primaire waterkering en zorgen er voor dat het hinterland beveiligd is tegen de hoge waterstanden in de Schelde. Als de vloeddeuren worden uitgenomen, moet de waterkerende functie worden overgenomen door afsluitschotten die geplaatst worden in de toevaargeul van de Kattendijksluis. 

-De productie van de afsluitschotten verloopt momenteel volgens planning en de verwachting is dat deze begin juni geplaatst zullen worden. Deze productiewerken verlopen hoofdzakelijk in de respectievelijke fabriekshallen, doch ook de voorbereidende werken op de werf t.h.v. de Kattendijksluis zijn actueel reeds lopende. 

-Het herstellen van de vloeddeuren zal ongeveer 3 weken in beslag nemen.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten,

ir. Leo Clinckers

gedelegeerd bestuurder

Waterwegen en Zeekanaal NV

 

Werkzaamheden aan Kattendijksluis gestart (13/05/2012)

 

 

 

Werkzaamheden in mei en juni 2012

 

In de maand mei 2012 is men begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de Kattendijksluis zelf.

 

Teneinde afsluiters te kunnen plaatsen om de buitendeuren te vrijwaren moesten de oorspronkelijke voorziene sleuven worden hersteld en aangepast, wat ondertussen is gebeurd.

 

Op de rivierbodem waar de onderste afsluiter moet op rusten werd een dorpel in beton gegoten met een klok die tijdens het betonstorten alle water verwijdert.

 

DSC01630

Aanbrengen van de betondorpel onder afsluitersleuven (20/05/2012)

 

Ondertussen werden in het Gentse de afsluiters gemaakt.  Dit zijn grote platen van ongeveer 23 meter lang en vijf stuks van 2,70 met hoog en een zesde van 2,30 meter (info verkregen op de werf Kattendijksluis zelf).

 

Als alles klaar was, is begin juni een pontonbak vanuit Gent naar Antwerpen gekomen en werden de afsluiters zonder problemen geplaatst.

 

DSC01874

De laatste afsluiter wordt geplaatst (05/06/2012)

 

Afsluiters geplaatst op 05/06/2012

 

Op 7 juni 2012 werden de vloeddeuren verwijderd en voor herstelling naar Gent worden gebracht.  Terugkomst is voorzien voor begin juli 2012.

 

De werkzaamheden voor nazicht en/of herstel aan de kaaimuren zijn ondertussen ook begonnen.  Gedurende deze werkzaamheden is de rijweg over de rolbrug van de sluis onderbroken en moet alle verkeer over de Oostkaai van de Kattendijkdok.

 

DSC01892

Vloeddeuren verwijderd - opkuis/herstel gestart (08/06/2012

 

Omdat de Kattendijksluis beheerd wordt door Waterwegen en Zeekanaal afdeling Zeeschelde - in tegenstelling met de Antwerpse dokken die onder het Havenbedrijf Antwerpen vallen - stellen we nu ook de praktische vraag aan de betrokken instanties hoe het zit met aan- en afmelden in de Haven van Antwerpen en of een waterwegenvignet noodzakelijk is in de sluis.

 

Wordt opgevolgd.... (bijgewerkt tot 09/06/2012)

 

 

Werkzaamheden in juli 2012

 

Tot op heden (08/07/2012) nog geen antwoorden ontvangen op de vragen gesteld aan WenZ en Havenbedrijf.  Vernemen echter wel dat in het kort een bijeenkomst hierover is gepland door die instanties.

 

De herstelde vloeddeuren gaan begin juli 2012 teruggeplaatst worden.  Ondertussen zijn de werkzaamheden ter plaatse in een stadium gekomen dat de deuren kunnen worden geplaatst.

 

Nog op 2 juli 2012 waren duikers bezig met het opschonen van de vloer onder de deuren.  Er was een serieuze aanslibbing gekomen aan de binnenzijde van de afsluitschotten.  Het slib werd opgezogen en terug aan de Schelde toevertrouwd.

 

Ondertussen waren de herstelde vloeddeuren per ponton vanuit Gent aangevoerd en zullen op 3 juli 2012 worden geplaatst.  Ook de scharnierstukken op de bodem en bovenaan aan de kaaimuur zijn vernieuwd en het beschadigde hydraulische systeem werd hersteld.

 

Op 3 juli 2012 is een Mammoetbok (drijvende kraan) in alle vroegte begonnen met het herplaatsen van de vloeddeuren.  Aan de deuren werden de boven- en onderscharnieren vervangen.  Eén deur weegt zo'n 90 ton.

 

DSC02601

 

Het herplaatsen van de vloeddeuren verliep erg vlot, enkele uren per deur.  De scharnier onderaan is van een pot voorzien die op de Scheldebodem over een dikke pin schuift.  Met duikersassistentie leek de klus zeer vlot te verlopen.

 

DSC02573

 

Eens een deur geplaatst was kon men de bovenscharnier vastmaken met een aantal stevige bouten.  Vervolgens kwam een team hoogtewerkers die in een mand aan een kraan hingen, het hydraulisch gedeelte aankoppelen.  Bij een laatste checkup werd de deur opengedraaid met een afstandsbediening.

 

DSC02594

 

Op 4 juli 2012 werden de afsluitschotten verwijderd en klaargelegd naast de sluis om ingeval van nood weer als afsluiter te kunnen dienen.

 

DSC02663a

 

Bij het uittesten van de sluis bleek dat de hoogspanning problemen gaf.  Een noodgroep moest worden aangevoerd.  Ook bij de opening van de sluis die voorzien was voor 9 juli 2012 bleek plots dat de brug over de sluis niet werkte.  In allerijl werd het nodige gedaan zodat de sluis dan toch de volgende dag kon werken.

 

 

Op 30 oktober 2012 blijkt dat er weer herstellingswerken moeten worden uitgevoerd aan de Kattendijksluis.  Ze is weerom voor onbepaalde tijd buiten werking gesteld.  Zie hiervoor het scheepvaartbericht.

 

 

 

 

Hierna een bericht van de Scheepvaartpolitie (10/7/2012) in verband met de scheepvaart op de Schelde (een vlaggebrief is verplicht en een immatriculatieplaat is niet verplicht op de Beneden Zeeschelde stroomafwaarts Burcht) en in de Haven van Antwerpen in afwachting van een schutting in de Kattendijksluis:

 

De meervoorzieningen, aan de Scheldekaaien, zijn niet berekend op jachten. De stroming is vrij sterk en vele jachten hebben minder ervaring met getijden.

 

Afmeren aan de binnenzijde van de steiger Palingplaat (St Annasteiger) is aangewezen.

 

Op de Beneden Zeeschelde moeten Belgische jachten in het bezit zijn van een vlaggebrief.

 

In de haven echter is een immatriculatieplaat, voor Belgische jachten, verplicht (algemeen politie- en scheepvaart reglement Belgische binnenwateren APSB)

 

Met vriendlijke groeten,

 

Scheepvaartpolitie Antwerpen

Politie te Water

 

 

 

Op 31 mei 2013 komt dan een uiteindelijk bericht dat vanaf 1 juni de Kattendijksluis weer in gebruik zal worden genomen.

 

Een bericht van Waterwegen en Zeekanaal ons gestuurd per e-mail brengt ook enige verduidelijking over de operationaliteit van de sluis.  We duimen ervoor dat de sluis nu echt een nieuw leven krijgt. 

 

Nvdr:  In het bericht gebruikt men een waterstand uitgedrukt in TAW.  Om tot de gebruikelijk waterstanden in LAT te komen die omgeroepen worden door de VTS Centrale Zandvliet mag men hierbij voor Antwerpen nog 75 cm bijtellen.  In België wordt TAW gebruikt door de instanties voor binnenvaart terwijl LAT internationaal gebruikt wordt voor zeevaart en ook op de Beneden-Zeeschelde.

 

Tekst van de e-mail:

 

Tijdens de winterperiode was de Kattendijksluis gestremd omwille van nderhoudswerkzaamheden aan de houten sluisdeuren.  De werkzaamheden zijn succesvol verlopen.  Op 1 juni 2013 werd de sluis opnieuw in gebruik genomen.

 

De sluis zal van maandag tot zaterdag van 6.00u tot 22.00u worden bediend.  Van Pasen tot 30 september zijn bijkomende bedieningen voorzien op zon- en feestdagen van 9.00u tot 19.00u.

Bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij.  De sluis kan enkel worden gebruikt bij waterstanden op de Schelde tussen 2,2 mTAW* en 4,6 mTAW.  Schepen in opvaart (richting haven) kunnen wachten op een gunstig tijvenster aan de steiger ‘Palingplaat’ op linkeroever; recht tegenover de toevaargeul van de Kattendijksluis.  Schepen in afvaart (richting Schelde) kunnen wachten in het Kattendijkdok.

 

*TAW = Tweede Algemene Waterpassing , dit is een referentiehoogte waarmee (grond)niveaus in België worden uitgedrukt.  Het nulpunt (0m TAW) is de gemiddelde hoogte van de zee bij laagwater in Oostende

 

Grt,

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stijn Bosmans – Scheepvaartinspecteur - Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeeschelde

T +32(0)3-224 93 30 - F +32(0)3-224 67 50 - M+32(0)499-80 89 97

Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111/113 bus 44 - 2018 Antwerpen
www.wenz.be

 

 

 

 

05 december 2013 :  De Kattendijksluis gaat weer voor onbepaalde tijd buiten gebruik voor herstelwerkzaamheden. Lees het scheepvaartbericht terzake <klik hier>

Naar verluid zouden er problemen opgetreden zijn met de baanbrug.  In de week van 09 december 2013 zou er nazicht gebeuren om dan de brug zo vlug mogelijk terug in dienst te stellen.

(terug in dienst op 10/12/2013)

 

 

 

10/12/2013  De Kattendijksluis is terug in dienst genomen.

 

 

 

2014  Reeds verschillende keren heeft de rolbrug over de sluis problemen gemaakt.  Schijnbaar lijkt de electronica niet goed bestand tegen de hier heersende weersomstandigheden.

 

 

 

12/09/2014  De rolbrug weerom buiten dienst en waarschijnlijk voor langere tijd.

Een aannemer werkzaam bij de heraanleg van de Rijnkaai, heeft een waterleiding stuk gemaakt.  Het water gutste in de put van de rolbrug en maakte de besturing van de brug onklaar.  Waarschijnlijk gaan nu een aantal factoren de herstelling vertragen: expert, verzekering, toewijzing, e.a.

 

 

 

Foto

 

 

 

 

Fotoreportage van de werkzaamheden aan de Kattendijksluis zijn te bekijken op     
https://picasaweb.google.com/102466795895940009301/120709kattendijksluis

 

 

 

 

 

Hierdoor worden de jachthavens in het Kempisch dok en het Willemdok een stukje toegankelijker.

 

De Kattendijksluis heeft een beschikbare breedte van 24 m en een diepgang van 4,2 m.

 

Het marifoonkanaal van de sluis is VHF 69

 

De sluis zal bediend worden op:

• Maandag tot zaterdag: van 6 tot 22 uur

• Zon- en feestdagen (van Pasen tot en met het laatste weekend van september): van 9 tot 19 uur

De bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij.
De sluis kan enkel worden gebruikt wanneer het waterpeil van de Schelde voldoende hoog is.
Bovendien moet de sluis om veiligheidsredenen gesloten worden bij een tij hoger dan +58 dm LAT.
LAT is laagste astronomische tij gemeten in Antwerpen : consulteer de getijdentabellen.

Daarom zal de sluis slechts kunnen gebruikt worden bij waterstanden tussen +30 dm LAT en +58 dm LAT.
In de praktijk is dat tussen ongeveer 3 uur voor hoogwater en ongeveer 3u30 na hoogwater.

3 à 4 dagen na de EK en LK maanstand zal de sluis doorwerken bij hoogwater.

De meeste andere dagen zal de sluis omstreeks hoogwater gedurende 1 à 2 uur niet werken.

Dit laatste gebeurt ook bij de Royerssluis en de sluisdeur van Jachthaven Antwerpen Linkeroever.

 

 

 

Scheepvaartberichten

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2012/0540/01 (WenZ)

Publicatiedatum:

2012-07-09, 15:37

Onderwerp:

bericht ingetrokken 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2012/0540/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2012-07-09, 14:24

Onderwerp:

geen bediening 

Reden:

herstelwerkzaamheden

Geldigheidsperiode:

van 2012-07-09 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor vaarweg KattendijksluisKattendijksluis km 0.0 tot Kattendijksluis km 0.0  geldt
volgende beperking: geen bediening , positie van beperking : geheel

Aanvullende inlichtingen:

Vanaf heden tot nader bericht is er geen bediening van de sluis mogelijk wegens defect aan de beweegbare brug.

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Berichten met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2011/0780/04 (WenZ)

Publicatiedatum:

2012-05-14, 09:31

Doelgroep:

passagiersschepen, alle richtingen

recreatievaart, alle richtingen

Onderwerp:

geen bediening 

Reden:

herstelwerkzaamheden

Geldigheidsperiode:

van 2011-11-23  tot 2012-07-09

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor vaarweg KattendijksluisKattendijksluis km 0.0 tot Kattendijksluis km 0.0  geldt
volgende beperking: geen bediening , positie van beperking : geheel

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Berichtnummer:

2011/0780/03 (WenZ)

Publicatiedatum:

2012-03-12, 08:49

Doelgroep:

passagiersschepen, alle richtingen

recreatievaart, alle richtingen

Onderwerp:

geen bediening 

Reden:

herstelwerkzaamheden

Geldigheidsperiode:

van 2011-11-23  tot 2012-07-01

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor vaarweg KattendijksluisKattendijksluis km 0.0 tot Kattendijksluis km 0.0  geldt
volgende beperking: geen bediening , positie van beperking : geheel

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Berichtnummer:

2011/0780/02 (WenZ)

Publicatiedatum:

2011-12-02, 14:02

Doelgroep:

passagiersschepen, alle richtingen

recreatievaart, alle richtingen

Onderwerp:

geen bediening

Reden:

herstelwerkzaamheden

Geldigheidsperiode:

van 2011-11-23 tot 2012-04-20

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor vaarweg Kattendijksluis, Kattendijksluis km 0.0 tot Kattendijksluis km 0.0 geldt
volgende beperking: geen bediening , positie van beperking : geheel

Communicatiegegevens:

telefoon:

(+32) 9 253 94 71

fax:

(+32) 9 253 56 64

internet:

http://nts.flaris.be

 

Berichtnummer:

2011/0752/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2011-11-08, 15:32

Onderwerp:

lokale scheepvaart voorschriften

Geldigheidsperiode:

van 2011-11-08 tot 2011-11-30

Vaarweg/Kunstwerk:

Dit bericht geldt voor vaarweg
Zeeschelde II, km 15.9 tot km 15.2

Aanvullende inlichtingen:

Op de Beneden-Zeeschelde te Antwerpen is er voor de vlotsteiger linkeroever recht over de Kattendijksluis een nieuw aanmeerreglement van toepassing. De rivierzijde van de steiger mag vanaf heden ook door de pleziervaart worden gebruikt als wachtplaats voor de Kattendijksluis. Het integrale bericht is terug te vinden op de downloadpagina van de site http://nts.flaris.be/.

Communicatiegegevens:

telefoon:

(+32) 9 253 94 71

fax:

(+32) 9 253 56 64

internet:

http://nts.flaris.be

 

Berichtnummer:

2012/0832/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2012-10-30, 09:31

Onderwerp:

geen bediening 

Reden:

herstelwerkzaamheden

Geldigheidsperiode:

van 2012-10-30 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor sluis Kattendijksluis km 0.0  geldt
in de periode van 2012-10-30 09:30 uur  (onafgebroken) volgende beperking: geen bediening , positie van beperking : geheel

Aanvullende inlichtingen:

Omwille van dringende onderhouds- en herstellingswerken aan de houten sluisdeuren van het bovenhoofd van de Kattendijksluis, wordt de sluis vanaf heden voor onbepaalde tijd buiten gebruik gesteld.

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Berichtnummer:

2013/00000443/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2013-05-31, 14:54

Onderwerp:

mededeling 

Reden:

overige

Geldigheidsperiode:

van 2013-06-01  tot 2013-06-09

Vaarweg/Kunstwerk:

Dit bericht geldt voor vaarweg Kattendijksluis, Kattendijksluis km 0.0 tot Kattendijksluis km 0.0

Aanvullende inlichtingen:

Tijdens de winterperiode was de Kattendijksluis gestremd omwille van onderhoudswerkzaamheden aan de houten sluisdeuren. De werkzaamheden zijn succesvol verlopen. Op 1 juni 2013 wordt de sluis opnieuw in gebruik genomen. De bedieningstijden zijn terug te vinden op nts.flaris.be.

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

Berichtnummer:

2013/00000980/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2013-12-05, 12:27

Onderwerp:

geen bediening 

Reden:

herstelwerkzaamheden

Geldigheidsperiode:

van 2013-12-05 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor vaarweg Kattendijksluis, Kattendijksluis km 0.0 tot Kattendijksluis km 0.0  geldt
volgende beperking: geen bediening , positie van beperking : geheel

Aanvullende inlichtingen:

Geen bediening Kattendijksluis tot nader bericht

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer 
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2013/00000980/01 (WenZ)

Publicatiedatum:

2013-12-10, 10:21

Onderwerp:

bericht ingetrokken 

Reden:

herstelwerkzaamheden

Geldigheidsperiode:

van 2013-12-05 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor vaarweg KattendijksluisKattendijksluis km 0.0 tot Kattendijksluis km 0.0  geldt
volgende beperking: geen bediening , positie van beperking : geheel

Aanvullende inlichtingen:

Geen bediening Kattendijksluis tot nader bericht

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer 
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2014/00000472/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2014-06-09, 11:44

Onderwerp:

stremming

Reden:

overige

Geldigheidsperiode:

van 2014-06-09 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor sluis Kattendijksluis, km 0.0 geldt in de periode van 2014-06-09 11:30 uur  (onafgebroken)volgende beperking: stremming, positie van beperking: geheel

Aanvullende inlichtingen:

Geen bediening Kattendijksluis tot nader bericht

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer 
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2014/00000472/00 (WenZ)  zie ook bericht hiernavolgend !

Publicatiedatum:

2014-06-09, 11:44

Onderwerp:

stremming

Reden:

overige

Geldigheidsperiode:

van 2014-06-09 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor sluis Kattendijksluis, km 0.0 geldt in de periode van 2014-06-09 11:30 uur  (onafgebroken)volgende beperking: stremming, positie van beperking: geheel

Aanvullende inlichtingen:

Geen bediening Kattendijksluis tot nader bericht

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer 
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2014/00000427/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2014-05-22, 13:57

Onderwerp:

geen bediening

Reden:

Beperkingen

Geldigheidsperiode:

van 2014-06-10  tot 2014-06-11

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor vaarweg KattendijksluisKattendijksluis km 0.0 tot Kattendijksluis km 0.0  geldt volgende beperking: geen bediening , positie van beperking : geheel

Aanvullende inlichtingen:

Aanvullende inlichtingen:Op 10/06/2014 en 11/06/2014 zal de Kattendijksluis niet bediend kunnen worden. Het havenbedrijf voert immers werken uit aan de Siberiabrug die dan gesperd is voor al het scheepvaart- en wegverkeer. Dit heeft als gevolg dat de brug van de Kattendijksluis niet kan worden geopend aangezien de doorgang van de Antwerpen naar de haven gegarandeerd moet blijven voor de hulpdiensten. Dit betekent dat die dagen er geen scheepvaart mogelijk is van en naar het Willemdok en Kattendijkdok

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2014/00000742/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2014-09-01, 18:16

Onderwerp:

stremming 

Reden:

overige

Geldigheidsperiode:

van 2014-09-01 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Dit bericht geldt voor sluis Kattendijksluis km 0.0

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer 
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2014/00000785/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2014-09-12, 16:12

Onderwerp:

stremming 

Reden:

overige

Geldigheidsperiode:

van 2014-09-12 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor sluis Kattendijksluis km 0.0  geldt
in de periode van 2014-09-12 16:00 uur  (onafgebroken) volgende beperking: stremming , positie van beperking : geheel

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2015/00000537/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2015-06-22, 18:45

Doelgroep:

alle scheepvaart, alle richtingen

Onderwerp:

geen bediening 

Reden:

overige

Geldigheidsperiode:

van 2015-06-22 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor sluis Kattendijksluis km 0.0  geldt
in de periode van 2015-06-22 18:40 uur  (onafgebroken)  volgende beperking: stremming , positie van beperking : geheel

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 


Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2015/00000566/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2015-07-01, 11:14

Doelgroep:

alle scheepvaart, alle richtingen

Onderwerp:

geen bediening 

Reden:

herstelwerkzaamheden

Geldigheidsperiode:

van 2015-07-01 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor sluis Kattendijksluis km 0.0  geldt
volgende beperking: geen bediening , positie van beperking : geheel

Aanvullende inlichtingen:

Geen bediening van de Kattendijksluis mogelijk tot nader bericht.

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer 
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2015/00000800/02 (WenZ)

Publicatiedatum:

2015-09-03, 17:22

Onderwerp:

bericht ingetrokken 

Reden:

overige

Geldigheidsperiode:

van 2015-09-03  tot 2015-09-03

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor sluis Kattendijksluis km 0.0  geldt
in de periode van 2015-09-03 06:00 uur  (onafgebroken)  volgende beperking: stremming , positie van beperking : geheel

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2015/00000755/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2015-08-20, 13:21

Onderwerp:

geen bediening 

Reden:

evenement

Geldigheidsperiode:

van 2015-09-24  tot 2015-09-24

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor vaarweg KattendijksluisKattendijksluis km 0.0 tot Kattendijksluis km 0.0  geldt
in de periode van 2015-09-24 13:00 uur tot 2015-09-24 22:00 uur  (onafgebroken)  volgende beperking: geen bediening , positie van beperking : geheel

Aanvullende inlichtingen:

Geen bediening Kattendijkbrug ten gevolge van een evenement op 24/09/2015 tussen 13u00 en 22u00

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be

 

Bericht met betrekking tot de vaarweg en het verkeer
Kattendijksluis

Berichtnummer:

2015/00000927/00 (WenZ)

Publicatiedatum:

2015-10-14, 08:28

Doelgroep:

alle scheepvaart, alle richtingen

Onderwerp:

stremming 

Reden:

overige

Geldigheidsperiode:

van 2015-10-14 tot einddatum onbepaald

Vaarweg/Kunstwerk:

Voor sluis Kattendijksluis km 0.0  geldt
in de periode van 2015-10-14 08:00 uur  (onafgebroken)  volgende beperking: stremming , positie van beperking : geheel

Communicatiegegevens:

telefoon:

 (+32) 9 253 94 71

fax:

 (+32) 9 253 56 64

internet:

 http://nts.flaris.be