REGLEMENTEN OM AAN BOORD TE HEBBEN

op Belgische wateren.

 

Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk

(koninklijk besluit van 15 oktober 1935)

 

 

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren

(koninklijk besluit van 24 september 2006)

 

 

Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

(koninklijk besluit van 7 september 1950,
aangevuld en gewijzigd door de koninklijke besluiten vermeld bij elk bijzonder reglement.)

 

 

Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde

(Koninklijk besluit van 23 september 1992)

 

 

Scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde

(koninklijk besluit van 23 september 1992)